Таблица времен - шпаргалка

preset

Indefinite

I live in Minsk.

Do Does

1. Do I live in Minsk?

2. Who lives in Minsk?

3. Where do I live?

4. Do Ilive in Minsk or in London?

5. I live in Minsk, don't I?

Continues

We are swiming in the pools.

Am,Is,Are

1. Are we swiming in the pools?

2. Where are we Таблица времен - шпаргалка swiming?

3. Who is smiming in the pools?

4. Do are we swiming in the pools or in the sea?

5. We are swiming in the pools, aren`t we?

Perfect

He has travelled about Europe.

Have Has

1. Has he travelled about Europe?

2. Who has traveled about Europe?

3. Where has travelled?

4. Hes he Таблица времен - шпаргалка travelld about Europe or about africa?

5. He hes travelld about Europe, hasn't he?

past

Indefinite

I learned the poem.

Did

1. Did I learn the poem?

2. Who learned the poem?

3. What did I learn?

4. Did I learn the poem or the song?

5. I learned the poem, didn`t I?

Continues Таблица времен - шпаргалка

She was playing a piano at 5 o`clock.

Was, Were

1. Was she playing a piano at 5 o`clock?

2. Who was playing a piano at 5 o`clock?

3. When was/ 3. When was she a playing piano

4. Was she playing a piano or reading the text at 5 o'clock?

5. She was playing a piano at 5 o Таблица времен - шпаргалка'clock, wasn't she?

Perfect

I had already read the novel?

had

1. Had I already read the novel?

2. Who had already read the novel?

3. What had I already read?

4. Had I already read a novel or a poem?

5. I had already read the novel, hadn`t I?

future

Indefinite

I Таблица времен - шпаргалка shall do to the cinema.

Shell Will

1. Shall I go to the cinema?

2. Who will go to the cinema?

3. Where shall I go?

4. Shall I go to the cinema or to the theatre?

5. I shall go to the cinema, shan`t I?


tablica-p-2-osnovnie-tehniko-ekonomicheskie-pokazateli-proekta-proekt-generalnogo-plana-municipalnogo-obrazovaniya.html
tablica-p65-meropriyatiya-programmi-po-povisheniyu-energoeffektivnosti-na-stanciyah-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya.html
tablica-polozhenie-o-respublikanskom-etape-vserossijskih-sportivnih-sorevnovaniyah-shkolnikov-prezidentskie-sostyazaniya.html